Úvod

O naší společnosti

Kontakt

Nabídka služeb

Akreditace

Související odkazy

O naší společnosti

Textové pole: Firma                     vznikla v roce 1999. Všichni klíčoví pracovníci firmy pocházejí z bývalého Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (1947–2004).
Firma je akreditována dle normy EN ISO/IEC 17025 / 2005 Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1055. Zkušebna VUOS s.r.o. je akreditována k provádění zkoušek přesnosti, tuhosti, vibrací a hluku.
Znalosti a zkušenosti pracovníků Zkušebny VUOS, s.r.o. v oblastech:
souřadnicové měřicí techniky
konstrukčních řešení a vlastností obráběcích strojů
geometrické přesnosti, tuhosti, dynamické stability a dalších parametrů strojů 
měřicích metod a měřicí techniky
souvisejících národních a mezinárodních norem v těchto oborech
dávají dobrý předpoklad k účinnému poradenskému a/nebo přímému servisu.
Zkušebna VUOS, s.r.o.Zaoblený obdélník: Zkušebna pro Výrobce a Uživatele Obráběcích Strojů


Geometrická přesnost obráběcích strojů

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Měření na souřadnicových měřicích strojích

Často žádané služby

©