Úvod

O naší společnosti

Kontakt

Nabídka služeb

Akreditace

Související odkazy

Textové pole: Důležitým podmínkou prokázání způsobilosti provádět zkoušky a měření na obráběcích a souřadnicových měřicích strojích  je akreditace udělená Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. v oboru a rozsahu působnosti Zkušebny VUOS, s.r.o.
Tuto způsobilost akreditace (dle ISO 17025:2018) garantuje z několika hledisek:
kvalifikace pracovníků a jejich znalost měřicích a zkušebních postupů a norem
návaznost (traceability) používaných měřidel a měřících zařízení s platnou kalibrací
zajištění systému jakosti jak v oblasti technické, tak i administrativní (vertikálně i horizontálně)
utajení dat a informací zákazníků
atd.

Akreditace

Zaoblený obdélník: Zkušebna pro Výrobce a Uživatele Obráběcích Strojů
Textové pole: Textové pole: Textové pole: V oboru obráběcích strojů.
Základní druhy měření na obráběcích strojích:
Geometrická přesnost (ISO 230—1,3,4, ISO 10791, ISO 13041 a další) - provádí se na všech typech obráběcích strojů dle metodiky uvedených norem. Mezní hodnoty a rozsah měření je upřesněn v mezinárodních a/nebo národních normách podle typu obráběcího stroje, může být i dohoda mezi odběratelem a dodavatelem.
Přesnost polohování CNC souřadných os (ISO 230-2) - provádí se na všech typech obráběcích strojů s CNC řízenými osami, mezní hodnoty jsou opět uvedeny v normách pro daný typ obráběcího stroje
Ostatní zkoušky přesnosti (méně časté druhy měření a zkoušek) -  metodicky navazují na mezinárodní normu ISO 230-1
Statická tuhost  (vlastní metodika měření a vyhodnocení) - nestanoveny mezní hodnoty
Hlučnost obráběcích strojů—hladina akustického tlaku v místě obsluhy a akustický výkon (norma ISO 230-5 a související hlukové mezinárodní normy)
Měření vibrací  (související ISO normy)

V oboru souřadnicové měřicí techniky.

Základní druhy měření na souřadnicových měřicích strojích:

· Geometrická přesnost (metodicky ISO 230—1) -

· Přesnost polohování souřadných os (metodicky ISO 230-2)

· Kontrola přesnosti měření pomocí pevných etalonů délky (ISO 10360-2) - jedná se o základní kontrolní měření na souřadnicových měřicích strojích, někdy nepřesně označované jako „kalibrace“. Výsledkem je kontrola délkově závislé veličiny, v ISO normě značené MPEE , kterou lze chápat jako maximální chybu měření v pracovním prostoru souřadnicového měřicího stroje

· Kontrola snímacího systému (ISO 10360-2) - výsledkem je kontrola veličiny MPEP

Textové pole: Seznam akreditovaných zkoušek
(PDF příloha osvědčení)

Geometrická přesnost obráběcích strojů

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Měření na souřadnicových měřicích strojích

Často žádané služby

©