Úvod

O naší společnosti

Kontakt

Nabídka služeb

Akreditace

Související odkazy

ČIA:
Český institut pro akreditaci
,o.p.s.

Zkušebna VUOS, s.r.o. je akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17025/2005 jako
Zkušební laboratoř pod č. 1055.

 

Související odkazy

                                        je členem několika významných svazů/sdružení/projektů.

Dále pak má udělenu akreditaci k provádění určitých typů zkoušek a měřeni.

Na této stránce jsou uvedeny odkazy na WWW stránky, na nichž se nacházejí informace o naší firmě  Zkušebna VUOS, s.r.o.

SČZL:

Sdružení českých zkušeben a laboratoří

Zkušebna VUOS, s.r.o. je členem sdružení pod č. 005.

 

SST:

Svaz strojírenské technologie

Zkušebna VUOS je členem SST, který sdružuje hlavní výrobce obráběcích strojů v ČR a další dodavatelské organizace
a výzkumná pracoviště v oboru
obráběcích strojů, tvářecích
strojů, výrobců hydrauliky,
měřidel,….

SpOS:
Společnost pro obráběcí stroje,o.s.

Z názvu je zřejmé o jaké společenství se jedná. Zkušebna VUOS je členem společnosti a jejího výboru.

Zaoblený obdélník: Zkušebna pro Výrobce a Uživatele Obráběcích Strojů

Geometrická přesnost obráběcích strojů

Měření a analýza vibrací obráběcích strojů

Rozbory tuhosti na obráběcích strojích

Měření na souřadnicových měřicích strojích

Často žádané služby

©